Ana Sayfa
Fakülte
Tarihçe

Tarihçe

Fakültemiz, 13 Kasım 2010 tarihli ve 27758 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2010/1048 sayılı Bakanlar Kurulu kararına dayalı olarak kurulmuştur.

Esentepe Kampüsü içerisinde yer alan fakültemiz, Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri bölümleri ile akademik faaliyetler ve Enformatik Bölümü faaliyetleri ile de üniversitemize destek hizmetleri sunmaktadır.

Bilgisayar Mühendisliği bölümü akademik faaliyetlerine 1994 yılında Mühendislik Fakültesi çatısı altında başlamıştır. Halen lisans (1.öğretim, 2.öğretim ve uzaktan eğitim), yüksek lisans (tezli ve uzaktan eğitim) ve doktora programlarını yürütmektedir. 2011-2012 eğitim-öğretim güz döneminden itibaren Mühendislik Fakültesinde kapatılarak öğrencileri ile birlikte tüm eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi bünyesinde sürdürmektedir.

Bilişim Sistemleri bölümü 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Bilişim Sistemleri Mühendisliği programı ile akademik faaliyetlerine başlamıştır. Kapatılan Enformatik Bölümü’nün yürüttüğü Yönetim Bilişim Sistemleri (tezsiz ve uzaktan eğitim) yüksek lisans programları da bölüm akademik faaliyetleri içerisine dâhil edilmiştir.

Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi’nin puan türü, MF-4’tür.