Personel Sayıları
Profesör 6
Doçent 8
Doktor Öğretim Üyesi 11
Araştırma Görevlisi 22
Öğretim Görevlisi 2
Uzman 0
İdari Personel 11
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 327 968
2. Öğretim Öğrencisi 141 716
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 26 103
Toplam 494 1787
Genel Toplam 2281